Functieomschrijving

Opvoeder. Project Openbare Netheid (4/5de tijd)

Bedrijfsdetails

Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wordt de aanwerving uitgevoerd op basis van de bekwaamheden en de menselijke kwaliteiten los van de leeftijd, het gender, van de seksuele geaardheid, van de afkomst of de handicap.

Functie

Binnen een begeleidingsgroep van het project, ben ik belast met het invoeren van de acties. Ik vergezel en begeleid de verschillende uitvoerders. Ter plaatse ontwikkel ik preventieve acties en werk samen met de dienst van de administratieve boetes

Profiel

 • Vereist diploma en titel:

  • Vorming van niveau graduaat, die het mogelijk heeft gemaakt om een gevoeligheid te ontwikkelen voor de problematiek van openbare netheid en de bevoegdheden betreffende ontwikkeling en begeleiding van pedagogische projecten in verband met de materie
  • Rijbewijs B
  • Selor artikel 8-9§1 (als het mogelijk is)
 • Verantwoordelijkheden:

 • Team beleid:
 • Participeer aan een goede communicatie met alle uitvoerders van projecten
 • Geef de informatie van het terrein aan de coördinator van projecten door

 • Terrein acties:
  • Ter attentie van de inwoners: Waken over het goed begrip van de regels betreffende collectes en het goede gebruik van de openbare vuilnisbakken en glasbellen
 • Ter attentie van de handelaars: Geef de goede informatie over de verschillende verplichtingen waaraan zij kunnen onderworpen worden
 • Ter attentie van de tuinders: Stel acties van bewustmaking en informatie op van rechten en plichten betreffende openbare netheid
 • Actieve samenwerking met de dienst van de administratieve boetes
 • Het invoeren van het nieuwe netwerk van slimme vuilnisbakken

 • Administratieve Opvolging:
  • Melding aan de hiërarchie en het College van de gevoerde acties en de resultaten op het terrein
  • Coördinatie van de verschillende acties
  • Opstellen van een schriftelijke communicatie rond de gevoerde acties

 • Technische bevoegdheden.
  • Kennis van de basis informaticawerktuigen die binnen het bestuur worden gebruikt

 • Bevoegheden Columbus
  • ONTWERPEN Analyseren
   Ik identificeer, bestudeer en behandel de diverse elementen van een situatie op kritische wijze om er de context / de dynamiek /de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen.
  • WEDERZIJDS BEINVLOEDEN Communiceren – Actief Luisteren
   Ik geef mijn mondelinge mededelingen op een wijze die door mijn gesprekspartner kan worden verstaan. Ik toon belangstelling voor mijn gesprekspartner, voor zijn gevoelens en zijn waarden, die ik, steeds neutraal blijvend, probeer te begrijpen
  • WEDERZIJDS BEINVLOEDEN. Een netwerk uitbouwen
   Ik leg beroepsmatige contacten met personen die me kunnen helpen bij het bereiken van mijn doelstellingen en bij het halen, op langere termijn, van resultaten die alle partijen ten goede komen.
  • WEDERZIJDS BEINVLOEDEN Onderhandelen
   Ik zoek mee naar een gemeenschappelijk akkoord /naar een wederzijds voor de betrokken partijen aanvaardbare oplossing, rekening houdend met de middelen, verplichtingen en doelstellingen

Taal

 • Kunnen een gesprek in het Frans en het Nederlands houden

Aanbod

 • Contract met bepaalde duur (4/5de tijd) van 1 jaar

 • Online op:di 13 februari 2018
 • Locatie: Gemeentehuis, dienst Openbare werken

Commune de Watermael-Boitsfort / Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 Place Gilsonplein
1170 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ANNE HIROUX
op het nummer: 02/6747599
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]