Functieomschrijving

Medewerker. Project Openbare Netheid

Bedrijfsdetails

Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wordt de aanwerving uitgevoerd op basis van de bekwaamheden en de menselijke kwaliteiten los van de leeftijd, het gender, van de seksuele geaardheid, van de afkomst of de handicap.

Functie

Ik informeer en maak de verschillende actoren gevoelig voor de acties van openbare netheid die in de wijk worden gevoerd. Ik neem actief deel aan vegen en schoonmaken van de zone.

Profiel

 • Vereist diploma en titel:

  • Humanoria
  • Rijbewijs B
  • Selor artikel 8-9§1 (als het mogelijk is)
 • Verantwoordelijkheden:

 • Team beleid:
 • Participeer aan een goede communicatie met alle uitvoerders van projecten
 • Breng de informatie van het terrein naar de coördinator van projecten

 • Acties op het terrein:
  • Verwezenlijk het schoonmaken van de straten
  • Ter attentie van de inwoners:
   • Waak over het goede begrip van de regels betreffende collectes en het goede gebruik van de openbare vuilnisbakken en glasbellen
   • Informeer en geef door naar de betrokken diensten.
  • Ter attentie van de handelaars: Geef de goede informatie over de verschillende verplichtingen waaraan zij onderworpen kunnen worden
  • Actieve samenwerking met de dienst van de administratieve boetes

 • Opvolging:
  • Doorgeven aan de hiërarchie en het College van de gevoerde acties en de resultaten op het terrein
  • Deelname aan de vergaderingen van de bestuur groep

 • Technische bevoegdheden.
  • Kennis van de informaticawerktuigen die binnen het bestuur worden gebruikt

 • Bevoegheden Columbus
  • ONTWERPEN Analyseren
   Ik identificeer, bestudeer en behandel de diverse elementen van een situatie op kritische wijze om er de context / de dynamiek /de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen
  • WEDERZIJDS BEINVLOEDEN Communiceren – Actief Luisteren
   Ik geef mijn mondelinge mededelingen op een wijze die door mijn gesprekspartner kan worden verstaan. Ik toon belangstelling voor mijn gesprekspartner, voor zijn gevoelens en zijn waarden, die ik, steeds neutraal blijvend, probeer te begrijpen
  • WEDERZIJDS BEINVLOEDEN Onderhandelen
   Ik zoek mee naar een gemeenschappelijk akkoord /naar een wederzijds voor de betrokken partijen aanvaardbare oplossing, rekening houdend met de middelen, verplichtingen en doelstellingen.

Taal

 • Kunnen een gesprek in het Frans en het Nederlands houden

Aanbod

 • Contract met bepaalde duur van 1 jaar. Voltijdse arbeid
 • uuraooster van maandag tot vrijdag of van dinsadeg tot zaterdag

 • Online op:di 13 februari 2018
 • Locatie: Tuinwijken Logis Floréal

Commune de Watermael-Boitsfort / Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 Place Gilsonplein
1170 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ANNE HIROUX
op het nummer: 02/6747599
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]