Functieomschrijving

Architect

Bedrijfsdetails

Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wordt de aanwerving uitgevoerd op basis van de bekwaamheden en de menselijke kwaliteiten los van de leeftijd, het gender, van de seksuele geaardheid, van de afkomst of de handicap.

Functie

 • De uitvoering van de vergunningen en toelatingen ter plaatse controleren
 • Een controle en correctie proces van de kadastrale situaties opstellen
 • De administratieve opvolging van de verrichte controles beheren

Profiel

 • Vereist diploma en titel:
 • U heeft een diploma van Architect.
 • Certificaat Selor artikel 8 en 9 §1

 • Verantwoordelijkheden:
 • Het team beheer :
 • Verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden binnen de cel
 • Organisatie en directie van de vergaderingen van de cel
 • Doorgeven van de informatie naar de hiërarchische meerdere
 • Doorgeven van de informatie naar de dienst Financiën
 • Doorgeven van de informatie naar de betrokken cellen en/of de diensten

 • Het financiële beheer :
 • Deelname aan de uitwerking van het budget van de dienst
 • Beheer van de overheidscontracten en subsidies van de projecten
 • Opstelling van de invorderingsbeschikkingen

 • Controle:
  • Behandelde materies :
   • Stedenbouwkunde
    • Controle van de bouwwerven in verband met de vergunningen van stedenbouwkunde
    • Berekening van de gebouw belasting in verband met de vergunningen van stedenbouwkunde
    • opstelling van de urbanistische inlichtingen
    • Contacten met het regionale bestuur
    • Beheer van de dossiers in het NOVA milieu
   • Kadaster
    • Controle van de kadastrale situatie van de goederen
    • Contacten met het regionale en/of federale bestuur
    • Beheer van de dossiers in het STADS milieu
   • Toeristenonderdak
    • Beheer van de dossiers : Behandeling van de aanvragen en opvolging
   • Algemene Regeling van administratieve politie:
    • Beheer van de dossiers : Behandeling van de aanvragen voor installatie van terrassen
   • Opvolging van de controle van de verschillende materies :
    • Directie en opstellen van de controle roadmaps
    • Analyse van de overtredingen vastgesteld door de medewerkers
    • Opstellen van de overtredingsproces-verbalen
    • Administratieve opvolging en advies over de te treffen maatregelen

 • Beheer van projecten
  • Definitie van de behoeften
  • Opstelling van de strategieën
  • Hulp bij de keus van de strategieën
  • Administratieve opvolging van het project/Overheidscontract
  • Analyse van de resultaten. Evaluatie

 • Beheer van de archieven Stedenbouwkunde en Milieu:
  • Organisatie van de raadpleging van de dossiers voor het publiek
  • Organisatie van de indeling

 • Communicatie :
 • Het publiek informeren over urbanisme of over de persoonlijk behandelde dossiers
 • Zijn medewerkers opleiden en informeren

 • Technische bevoegdheden:
  • Kennis van de wetgeving betreffende stedenbouwkunde en kadaster
  • Kennis van de wetgeving betreffende Overheidscontracten en subsidies
  • Kennis van het “Office” informaticamilieu

 • Persoonlijke bekwhameden :
  • Ontwerpen Analyseren : Ik identificeer, bestudeer en behandel de diverse elementen van een situatie op kritische wijze om er de context / de dynamiek /de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen.
  • Coördineren Beheren Beslissen: Ik maak een keuze, na analyse van de situatie, en bepaal dan de doelstellingen en de actieplannen
  • Coördineren Conflicten Beheren : Ik haal de lont uit gespannen situaties en schep een omgeving die een serene samenwerking stimuleert om nieuwe conflicten te voorkomen
  • Wederzijds Beïnvloeden. Een netwerk uitbouwen : Ik leg beroepsmatige contacten met personen die me kunnen helpen bij het bereiken van mijn doelstellingen en bij het halen, op langere termijn, van resultaten die alle partijen ten goede komen.Wederzijds beïnvloeden Coachen : Ik steun acties en begeleid personen, individueel of in team, om hen kansen te bieden op zelfontwikkeling

Taal

U heeft een actieve kennis van het Nederlands en het Frans

Aanbod

Contract van onbepaalde duur . Onmiddellijke indiensttreding.

Loon volgens gemeentelijke barema's (niveau A1);

Er wordt rekening gehouden met de anciënniteit in de openbare en de private sector.

Aangename werkomgeving.

Eindejaarspremie.

Flexibel dienstrooster (38 uren/week) en specifiek rooster in juli en augustus.

Terugbetaling kosten openbaar vervoer.

Taalpremie op basis van SELOR-attesten.

 • Online op:ma 19 maart 2018
 • Locatie: Gemeentehuis, Dienst Stedenbouw

Commune de Watermael-Boitsfort / Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 Place Gilsonplein
1170 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ANNE HIROUX
op het nummer: 02/6747599
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]