Functieomschrijving

AGM - Medewerker

Bedrijfsdetails

Taak van de dienst:

De Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (OAGM) Watermaal-Bosvoorde waarborgt de oriëntatie en de omkadering van de personen die Autonome Werk Straffen/Werk van Algemeen Belang op het gemeentegrondgebied van Watermaal-Bosvoorde moeten uitvoeren, evenals het beleid en de coördinatie van de prestaties met de verantwoordelijken van de verschillende plaatsen van ontvangst moeten uitvoeren


Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wordt de aanwerving uitgevoerd op basis van de bekwaamheden en de menselijke kwaliteiten los van de leeftijd, het gender, van de seksuele geaardheid, van de afkomst of de handicap.

Functie

Taak van de agent:

De oriëntatie, de plaatsing en het kader van de personen verzekeren die Autonome Werk Straffen/Werk van Algemeen Belang moeten uitvoeren op het gemeentegrondgebied van Watermaal-Bosvoorde, evenals het beleid van de prestaties met de verschillende plaatsen van ontvangst.

Profiel

Vereist diploma:

Universitair of geassimileerd Onderwijs. Oriëntatie criminologie, juridische psychologie of ervaring in een gelijksoortig milieu

Verantwoordelijkheden:

 • OAGM Taken
 • Onderhoud met de justitiabelen
 • Oriëntatie van de prestatie in functie van het profiel van justitiabele en de geboden mogelijkheden van de prestatieplaatsen
 • Beleid en opvolging van de dossiers, interventies in geval van problemen tijdens de prestaties, beleid van conflicten
 • Beleid en coördinatie van de contacten met de prestatieplaatsen
 • Zoeken van nieuwe plaatsen
 • Beleid van de contacten met de gerechtsassistenten belast met de dossiers
 • Deelname aan de wekelijkse verdelingsvergaderingen in het Justitie huis.
 • Deelname aan het opstellen van de kwantitatieve en kwalitatieve verslagen ter attentie van het gemeentebestuur en FOD Justitie
 • Beleid van de contacten met de hiërarchie binnen het gemeentebestuur en het College

Technische bevoegdheden:

  • Absoluut noodzakelijke kennis van strafrecht administratie en de strafprocedure
  • Goede kennis van de werking van een gemeentebestuur
  • Ervaring in psychosociaal werk en goede kennis van het associatieve weefsel
  • Technieken van individueel onderhoud
  • Informaticakennis

Gedragsmatige bevoegdheden

 • Wederzijds beïnvloeden actief luisteren: Ik toon belangstelling voor mijn gesprekspartner, voor zijn gevoelens en zijn waarden, die ik, steeds neutraal blijvend, probeer te begrijpen.
 • Coördineren/beheren conflicten beheren: Ik haal de lont uit gespannen situaties en schep een omgeving die een serene samenwerking stimuleert om nieuwe conflicten te voorkomen
 • Wederzijds beïnvloeden samenwerken: Ik werk samen met anderen aan de realisatie van doelstellingen. Ik deel de middelen en ik handel ondersteunend en solidair.
 • Handelen professioneel en integer handelen: Ik sta achter de openbare dienstverlening en respecteer er de grote beginselen van. Ik handel met naleving van de goede beroepspraktijken. Ik waak over de voorrang van het algemeen op het individueel belang.

Taal

Kennis van de tweede nationale taal (Selor art 8)

Aanbod

Contract met onbeperkte termijn (halftime)

 • Online op:vr 28 december 2018
 • Locatie: Gemeentehuis

Commune de Watermael-Boitsfort / Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 Place Gilsonplein
1170 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ANNE HIROUX
op het nummer: 02/6747599
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]