Functieomschrijving

Architect

Bedrijfsdetails

Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wordt de aanwerving uitgevoerd op basis van de bekwaamheden en de menselijke kwaliteiten los van de leeftijd, het gender, van de seksuele geaardheid, van de afkomst of de handicap.

Functie

Missie van de dienst

De Dienst Openbare werken is bevoegd voor het beheer van het gemeentelijk patrimonium, openbare netheid, groene ruimtes, woningen en energie.

Uw functie

Als architect verzekert u binnen de dienst Gemeentegebouwen het dagelijkse onderhoud van het gemeentelijk onroerend patrimo­nium (scholen, kinderdagverblijven, kantoren, sportcentra, …) en de daarbij horende inves­teringen. In dit beheer wordt rationeel energieverbruik nagestreefd. U ondersteunt even­eens de ambtenaren op het terrein en houdt toezicht op alle externe en interne tussenkom­sten om het behoud van de gemeentelijke installaties te verzekeren.

Ten slotte opmaakt u voorontwerpen of stedenbouw vergunning ing aanvragen (voor gebouwen en voor wegen).

Profiel

Diploma’s en vereiste titels

U heeft een diploma van Architect.

Verantwoordelijkheden

 • Zorgen voor de goede werking van de gemeentelijke infrastructuur;
 • Centraliseren van de aanvragen van de verschillende diensten tijdens het jaar en een gemotiveerd budget opstellen;
 • Verslagen, brieven en mededelingen aan de bevolking schrijven in verband met het beheer van het gemeentelijk patrimonium
 • Beheren van werven (in gebouwen) (planning en budget van werven, bestekken, opmetingen en plannen voor renovatie werken, werven opvolgen en controleren, werven opleveren);
 • Opmaken van voorontwerp, aanvragen voor bouwvergunningen en subsidies in gebouwen en op openbare wegen (ook voor beschermd goed);
 • Zorgen voor overleg en coördinatie met andere diensten inzake veiligheid en organisatie in het kader van werven van de dienst;
 • Inspanningen leveren inzake rationeel energieverbruik van de gebouwen (REG-EPC-Regle­mentering);
 • Toepassen van de algemene reglementering inzake veiligheid en gezondheid op het werk;
 • Zoeken naar technische informatie om veilige en performante installaties te verzekeren tegen een beperkte prijs.

Uw technische bekwaamheden

 • U heeft een uitstekende kennis over gebouwtechnieken (AREI, typebestek, liftnormen, brandnormen, bouwtechnieken, enz.);
 • U kan duidelijke en gedetailleerde verslagen van situaties en oplossingen opstellen;
 • U heeft goede redactionele vaardigheden.
 • U heeft een actieve kennis van het Nederlands en het Frans
 • Kennis van informatica (tekstverwerker, rekenblad, e-mail, …) en van Autocad - Archicad.
 • U heeft een rijbewijs B.

Uw persoonlijke bekwaamheden

Ontwerpen Analyseren : Ik identificeer, bestudeer en behandel de diverse elementen van een situatie op kritische wijze om er de context / de dynamiek /de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen.

Ontwerpen Oplossingen Vinden : Ik mobiliseer hulpmiddelen om een probleem / een ongewone situatie aan te pakken.

Ontwerpen Een Visie Ontwikkelen : Ik plan situaties/acties om de werking van de organisatie te optimaliseren ten behoeve van haar strategische doelstellingen

Coördineren Beheren Beslissen: Ik maak een keuze, na analyse van de situatie, en bepaal dan de doelstellingen en de actieplannen

Professioneel en integer handelen: Ik sta achter de openbare dienstverlening en respecteer er de grote beginselen van. Ik handel met naleving van de goede beroepspraktijken. Ik waak over de voorrang van het algemeen op het individueel belang

Taal

Certificaat taalkundige kennis door SELOR uitgereikt.

Aanbod

Contract van onbepaalde duur . Onmiddellijke indiensttreding.

Loon volgens gemeentelijke barema's (niveau A1);

Er wordt rekening gehouden met de anciënniteit in de openbare en de private sector.

Aangename werkomgeving.

Eindejaarspremie.

Flexibel dienstrooster (38 uren/week) en specifiek rooster in juli en augustus.

Terugbetaling kosten openbaar vervoer.

Taalpremie op basis van SELOR-attesten.

 • Online op:do 11 juli 2019
 • Locatie: Gemeentehuis, Openbare werken, Dienst Gemeentegebouwen

Commune de Watermael-Boitsfort / Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 Place Gilsonplein
1170 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel AÏCHATOU OUATTARA
op het nummer: 02/674.74.67
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]