Functieomschrijving

Verantwoordelijke dienst economisch leven

Bedrijfsdetails

Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wordt de aanwerving uitgevoerd op basis van de bekwaamheden en de menselijke kwaliteiten los van de leeftijd, het gender, van de seksuele geaardheid, van de afkomst of de handicap.

Functie

Taak van de dienst:

Een ontwikkelingsstrategie van de economische structuur uitrollen.
Een positieve dynamica inblazen via de coördinatie van de bestaande economische structuur dienst en het opzetten van een netwerk. (Methode Win-Win)

Taak:

In samenwerking met uw departement verantwoordelijke, stelt u de strategische keuzes van het College op en verzekert de goede dagelijkse werking van de dienst. U leidt uw team zodanig om een rustig en motiverend werk klimaat te verzekeren. U bekommert zich voor de kwaliteit en de tevredenheid van het publiek.

Profiel

 • De vereiste titels:

Universitair diploma in een van de volgende specialiteiten: beleid, economische wetenschappen, associatief management of gelijkwaardig.

 • Verantwoordelijkheden:
  • Het team beleid :
  • Deelnemen aan de rekrutering
  • Individuele ontwikkeling en coaching van de medewerkers
    • Planning en supervisie van het medewerkers werk
    • Uitvoeren van de werkingsgesprekken
    • Uitvoeren van de evaluaties van zijn medewerkers
    • Zijn medewerkers in projecten/werkgroepen impliceren
    • Beheert de conflicten in zijn team
  • Omkadering van het personeel PWA
  • Financieel beleid:
  • Deelname aan het opstellen van de begroting van de dienst
  • Zoeken van subsidies - de project oproepen volgen
  • Beleid van de projecten
  • Definitie van de behoeften
  • Oplossingen creëren
  • Haalbaarheidsstudies
  • Totstandbrenging, begeleiding en directie van het team project
  • Evaluatie en analyse van de resultaten
  • Heraanpassing van de doelstellingen
  • Handhaving van de opgestelde oplossingen
  • Beleid transversale betrekkingen
  • Oprichting van een netwerk binnen het GB om alle thematiek te begrijpen noodzakelijk voor de functie (informatie, openbare werken, duurzame ontwikkeling, stedenbouwkunde, financiën, belastingen…)
  • Actieve deelname aan de netwerken buiten bestuur (bv: Hub Brussels)
  • Ontwikkeling en opvolging van de economische structuur in Watermaal-Bosvoorde
  • Analyse en bewaking van de economische gemeentestructuur
  • Begeleiding van de ontwikkeling van de ondernemingen:
   • De facilitator rol spelen
   • ze integreren in een Eco-verantwoordelijk beleid (toegankelijkheid, financiële gevolgen, duurzame ontwikkeling, zichtbaarheid, netwerk…)
  • Conceptie van ontwikkelingshulp werktuigen voor de ondernemingen
  • Analyse en zoeken van numerieke werktuigen ten dienst van de promotie van de ondernemingen
  • Aanpassen/bijsturen van de diensten in functie van de opduikende of oplevende wijken
  • Nieuw diensten aanbod voorstellen, zoeken, aantrekken van handel, innoverende ondernemingen
 • Hulp en advies voor de ondernemingen - handel
  • Coördinatie van de commerciële activiteiten
   • Creëren, verzekeren, informeren en aanpassen van de gehele activiteiten kalender op het gemeentegrondgebied (events, werkzaamheden,…)
   • De inwoners informeren en sensibiliseren, de aangrenzende inwoners en het transit publiek over het ondernemersaanbod van WB
   • Het beleid verzekeren en de markten en jaarbeurzen van WB ontwikkelen
   • Het impliceren van de ondernemingen in het lokale leven ontwikkelen (steun aan de verenigingen, activiteiten…)
   • De verenigingen van economische actoren aanmoedigen voor de oprichting van activiteiten, steun creëren van gemeenschappelijke logistiek
   • Bevorderen en ontwikkelen van de VZW « Vereniging ter handelsbevordering » om er een debat en luister ruimte van te maken voor de economische spelers.
 • Technische bevoegdheden
  • Wetgeving: Goede kennis van de regelgeving betreffende handel en ondernemingen
  • Interne procedures:
   • Grondige kennis van de interne regelgeving in verband met de behandelde materies
   • Grondige kennis van de werking van de administratie
  • Informatica: Office suite
  • Talen: Frans en Nederlands
  • Schriftelijke en mondelinge expressie:
   • Redactionele vlotheid
   • Publiek het woord kunnen nemen
  • Technische vaardigheden
   • Beleid van projecten
 • Gedragsmatige bevoegdheden:

ONTWERPEN ANALYSEREN

Ik identificeer, bestudeer en behandel de diverse elementen van een situatie op kritische wijze om er de context / de dynamiek /de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen.

ONTWERPEN CREATIEF HANDELEN

Ik creëer, bedenk en realiseer iets nieuw / iets innoverend. Ik ontwikkel en realiseer een originele oplossing.

HANDELEN RESULTAAT GERICHT WERKEN
Ik steek energie en toon vastberadenheid in het verwezenlijken van mijn doelstellingen, met veel aandacht voor kwaliteit.

WEDERZIJDS BEÏNVLOEDEN EEN NETWERK UITBOUWEN

Ik leg beroepsmatige contacten met personen die me kunnen helpen bij het bereiken van mijn doelstellingen en bij het halen, op langere termijn, van resultaten die alle partijen ten goede komen.

WEDERZIJDS BEÏNVLOEDEN BEGELEIDEN/ COACHEN

Ik steun acties en begeleid personen, individueel of in team, om hen kansen te bieden op zelfontwikkeling.

Taal

Certificaat taalkundige kennis door SELOR uitgereikt.

Aanbod

Contract van onbepaalde duur . Onmiddellijke indiensttreding.

Loon volgens gemeentelijke barema's (niveau A1);

Er wordt rekening gehouden met de anciënniteit in de openbare en de private sector.

Aangename werkomgeving.

Eindejaarspremie.

Flexibel dienstrooster (38 uren/week) en specifiek rooster in juli en augustus.

Terugbetaling kosten openbaar vervoer.

Taalpremie op basis van SELOR-attesten.

 • Online op:ma 5 augustus 2019
 • Locatie: Dienst van economisch lven

Commune de Watermael-Boitsfort / Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 Place Gilsonplein
1170 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel AÏCHATOU OUATTARA
op het nummer: 02/674.74.67
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]