Functieomschrijving

Medewerker.ster Financiën

Bedrijfsdetails

Bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde wordt de aanwerving uitgevoerd op basis van de bekwaamheden en de menselijke kwaliteiten los van de leeftijd, het gender, van de seksuele geaardheid, van de afkomst of de handicap.

Functie

Taak van de dienst:
De dienst van Financiën is verantwoordelijk voor het boekhoudkundig en het begroting beleid van de gemeente. In samenwerking met alle gemeente diensten en onder de verantwoordelijkheid van het College, stelt hij het begrotingsproject op dat ter goedkeuring aan de stemming van de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Hij is eveneens belast met de gemeentefiscaliteit, met de OCMW voogdij, de Kerkfabrieken en de Gemeente VZW’s, even als van de controle van de Overheidscontracten.

Taak van agent.e:
Beleid en opvolging van de retributies en belastingen in samenwerking met de belastingen verantwoordelijke.
Medewerking en plaatsvervanging voor verschillende taken in verband met de taken van de dienst.

Profiel

Vereist diploma:

Hoger Secundair Onderwijs of geassimileerd

Verantwoordelijkheden:
In team werken:
• Waken over de handhaving van hartelijke relaties tussen de leden van de dienst en het geheel van het bestuur.
• Waken over de goede verspreiding van de informatie.
• Hulp aan de collega's in geval van afwezigheid in de dienst.

Belastingen beleid:
• Beheer van de verordeningen:
o Opstellen en aanpassen van de verschillende regelgevingen inzake belastingen en retributies
o Administratieve opvolging:
-Samenwerking met de verschillende betrokken interne diensten. Verzamelen van de informatie.
-Telling, inschrijving, fiscale geschillen.
-Codering en vertaling van het jaarverslag.

Beleid van dossiers in wisselwerking met het geheel van de dienst
o Beleid van de inkomsten van de gewone begroting
-Verificatie en codering van de invorderingsbeschikkingen
-Controles van eind van boekjaar
-Opvolging van de subsidies (vragen, bewijsstukken, waarneming, contacten met de betrokken diensten…)
o Neemt eveneens deel aan beleid van de begroting operaties van uitgaven van de gewone dienst in geval van noodzaak. (verplichtingen, volmachten, opvolging van de facturen…)
o Vertaling van de documenten van de dienst en hulp aan de externe diensten

Anderen: Beleid van de thesaurie van de kantoorbenodigdheden en de brandstofkaarten

Communicatie:
o Geven van inlichtingen aan de telefoon of aan het loket
o Opvolging van de mailbox van de dienst inzake belastingen
o Neemt deel aan de verspreiding van de informatie betreffende de dienst op de gemeente website en eveneens op het Intranet

Technische bevoegdheden:
Basiskennis in administratief recht (Nieuwe gemeentewet, voogdij,…).
Kennis in gemeentefiscaliteit.
Beheersing van het informaticawerktuig (Word- Excel- Onyx- Phénix- elektronische berichten…).
Goede redactionele capaciteiten.

Gedragsmatige bevoegdheden
Ontwerpen Analyseren:
Ik identificeer, bestudeer en behandel de diverse elementen van een situatie op kritische wijze om er de context / de dynamiek /de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen.

Ontwerpen zich ontwikkelen:
Ik streef voortdurend naar zelfverbetering. Ik beschouw mijn werkomgeving als een bevoorrechte leren ontwikkelingsplaats.

Coördineren/Beheren Eigenwerk Structureren :
Ik bepaal en organiseer op samenhangende wijze de prioriteiten en de stappen die nodig zijn voor de verwezenlijking van mijn doelstellingen en/of activiteiten.

Wederzijds beïnvloeden actief luisteren :
Ik toon belangstelling voor mijn gesprekspartner, voor zijn gevoelens en zijn waarden, die ik, steeds neutraal blijvend, probeer te begrijpen.

Taal

Actieve kennis van de tweede nationale taal: Selor Artikel 8-9 §1.

Aanbod

Contract van onbepaalde duur;

Onmiddellijke indiensttreding;

Loon volgens gemeentelijke barema's (niveau C);

Er wordt rekening gehouden met de anciënniteit in de openbare en de private sector;

Aangename werkomgeving;Eindejaarspremie;

Flexibel dienstrooster (38 uren/week) en specifiek rooster in juli en augustus;

Terugbetaling kosten openbaar vervoer;

Taalpremie op basis van SELOR-attesten.

  • Online op:do 24 oktober 2019
  • Locatie: Hoog Huis.

Commune de Watermael-Boitsfort / Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 Place Gilsonplein
1170 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel AÏCHATOU OUATTARA
op het nummer: 02/674.74.67
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]